Effectief omgaan met kinderen              Luisteren naar kinderen

 

Doelgroep: Ouders

Een training van 8 bijeenkomsten van 2 uur

 

Data, zie agenda

Doel

Een goede relatie met kinderen wil ieder ouder. Toch voelen ouders zich zo nu en dan gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen: jonge kinderen willen niet eten of niet naar bed; oudere kinderen zijn het oneens met hun ouders over het tijdstip van thuiskomen na een feestje, wat niet zelden leidt tot heftige woordenwisselingen. Vaak gebruiken ouders het systeem van belonen en straffen om hun kinderen toch in het gareel te houden, tot het niet meer werkt.

Andere ouders zijn zo toegeeflijk dat zij op een gegeven moment zelf de verliezer zijn.

De Gordoncursus 'Luisteren naar kinderen' biedt een alternatief. Een alternatief waarin ruimte is voor beide partijen, waarin gezocht wordt naar oplossingen waar ale betrokkenen tevreden mee zijn. Je begrijpt elkaar door betere en duidelijke communicatie.

Vaardigheden

 

Effecten van de Training

De meeste deelnemers aan de cursus merken na verloop van tijd dat de relatie met hun kind duurzaam verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar.

Kinderen van ouders die de Gordon cursus hebben gevolgd hebben een sterker gevoel van eigenwaarde en vaak meer zelfdiscipline.

 

Terug naar trainingen

©Vrije Vogel Trainingen 2018            Privacy statement           Bijgewerkt 22 mei 2018